ביטוח בריאות

 סוגי ביטוח בריאות
מזור לסוכרת
 
כיום כבר מוסכם על כולם כי מכניסת חוק הבריאות לתוקף, נהנים אזרחי ישראל מסל שירותים בסיסי בנושא בריאות, אך סל זה איננו כולל פתרון הולם ומקיף לצורך בניתוחים (בחירת בית חולים פרטי, מרדים פרטי ובחירת מועד הניתוח, תוך שיפוי מלא של כל הוצאות הניתוח הפרטי), בהשתלות, בטיפולים מיוחדים בארץ ובחו"ל וכן בתרופות שאינן כלולות בסל התרופות הציבורי (מאמר לדוגמא).
גם הביטוחים המשלימים המוצעים כיום על ידי קופות החולים נותנים רק פתרון חלקי לנושאים אלו, ולרוב בעת הצורך בניתוח נדרשת גם השתתפות עצמית ניכרת מצד המבוטח.
 
ביטוח ניתוח עולמי:
סל הבריאות אינו כולל בחירת רופא פרטי, בחירת בית חולים פרטי, מרדים פרטי ובחירת מועד הניתוח, תוך שיפוי מלא של כל הוצאות הניתוח הפרטי. 
גם הביטוחים המשלימים המוצעים כיום על ידי קופות החולים נותנים רק פתרון חלקי לנושאים אלה, ולרוב בעת הצורך בניתוח נדרשת גם השתתפות עצמית ניכרת מצד המבוטח.
התוכנית ביטוח ניתוח עולמי עונה על כל הצרכים המיוחדים האלה במלואם. הביטוח מכסה עבורכם את העלויות הגבוהות הכרוכות בביצוע ניתוחים פרטיים, כאשר ניתנת בידכם האפשרות לבחור את הרופא המנתח הבכיר ביותר, את בית החולים בו יבוצע הניתוח ואת מועד הניתוח בארץ או בכל מקום בעולם.
קבוצת מגדל הגיעה להסדר עם טובי המנתחים בארץ ובעולם, מנהלי מחלקות וסגניהם בענפי הרפואה השונים, ועם מרכזי בריאות ובתי חולים מן השורה הראשונה.
פנייה למנתח ולבית חולים הנמצאים בהסכם עם חברת הביטוח תאפשר כיסוי מלוא הוצאות הניתוח.
בחו"ל ימומנו ההוצאות הקשורות בניתוח ללא קשר להסדר, להלן הכיסויים בתוכנית:
 
 שיפוי לביצוע כל ניתוחים בארץ ובעולם:
 2 התייעצויות לפני ניתוח.
 שכר מנתח פרטי.
 שכר מרדים פרטי.
 הוצאות אשפוז בבי"ח פרטי.
 חדר ניתוח בבי"ח פרטי.
 הוצאות בגין בדיקה פתולוגית.
 תותבת אביזר מושתל – 15,000 ש"ח.
פיצוי כספי בעת ביצוע ניתוח שלא מומן על ידי חברת הביטוח ישולם הגבוה מבין:  החזר בגין ניתוח שבוצע בבית חולים ציבורי , אשר הוצאותיו כוסו במלואן על ידי קופת חולים  (1,000 ש"ח לכל יום אשפוז, לתקופה של עד 14 יום) או תשלום השווה ל-200% מסך השתתפות עצמית ששילם המבוטח עד תקרה של 25,000 ₪ או תשלום השווה ל- 50% מהסכום שהיה משולם ע"י החברה בגין מנתח הסכם.
שכר אחות פרטית בבית חולים לאחר ניתוח.
פיזיותרפיה לאחר ניתוח. 
שירותי הסעה באמבולנס לביצוע ניתוח.
השתתפות ב2- טיפולי הפריית מבחנה.
ימי החלמה לאחר ניתוח גדול.
-מענק חד פעמי כפיצוי בגין הידבקות ב-AIDS כתוצאה מעירוי דם.
קצבה חודשית כפיצוי בגין הידבקות בצהבת נגיפית.
שירותי חירום ועזרה ראשונה לטיפול בשיניים.
מוות מניתוח – נפטר המבוטח כתוצאה מניתוח (תוך 7 ימים מיום הניתוח) יקבל המוטב פיצוי בגובה 65,000 ₪.
אין החרגת תאונות דרכים, תאונות עבודה ופעולות איבה.
שחרור מתשלום פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה.
כיסוי עולמי 
שיפוי מלא לביצוע כל הניתוחים בחו"ל, בכל מקום בעולם עפ"י בחירת הלקוח ללא תקרה כספית וללא השתתפות עצמית.
הלקוח יכול לבחור את בית החולים ואת הרופא המנתח בכל מקום בעולם.
התכנית כוללת בנוסף גם כיסוי לניתוחי חירום בחו"ל. 
 
כיסוי מורחב להשתלות וטיפולים מיוחדים:
 1. השתלת איברים
הרחבה זו מכסה את כל ההוצאות המפורטות להלן, ללא צורך בוועדות מאשרות וללא תלות בקופת החולים  :
כיסוי ההוצאות הכרוכות בהשתלת לב, לב-ריאה, ריאה, כליה, כבד, לבלב או מוח עצמות. ההוצאות המכוסות הן בגין אשפוז, צוות מנתח, השגת איבר, הטסת המבוטח ומלווה אחד לחו"ל ושהייה בחו"ל, ללא השתתפות עצמית ובלבד שרופא מומחה בתחום הרפואי הנוגע לענין קבע הצורך בבצוע ההשתלה.
 
 2. טיפולים מיוחדים בחו"ל
הוצאות עבור טיפולים מיוחדים בחו"ל, כאשר חיי המבוטח נמצאים בסכנה מיידית ואין אפשרות לבצע את הטיפולים בארץ, עד סכום של 100,000$.
 
 
כיסוי תרופות:
הכיסוי לתרופות הינו כיסוי חשוב והכרחי הכולל תרופות שאינן מכוסות במסגרת חוק הבריאות הממלכתי.
מידי יום אנו עדים למצבים בהם לקוחות החולים במחלות הסרטן, אוסטיאופורוזיס, מחלות לב, אלצהיימר וכדומה הזקוקים לתרופות יקרות שעלותן אלפי שקלים לחודש, אינם מקבלים מקופות החולים את התרופות הנדרשות או את המימון לרכישתן מאחר ותרופות אלו אינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי.
בנוסף, הכנסת תרופות חדשות לסל הינו תהליך בירוקראטי ממושך המושפע בעיקר משיקולים תקציביים ולא בהכרח משיקולים רפואיים.
 
הכיסוי:
הנספח כולל כיסוי לתרופות המאושרות לשיווק בישראל אך אינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי.
סכום השיפוי המרבי – 1,000,000 ש"ח לכל מבוטח.
השתתפות עצמית למרשם 500 ש"ח – ללא תלות בעלות התרופה.
הכיסוי יינתן גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
 
אין סכום שיפוי מרבי לתרופה.
 
ייחודי לקבוצת מגדל – מוקד מידע טלפוני בנושא תרופות השירות ניתן ע"י מומחים בתחום הפרמקולוגיה בשיתוף ובתאום עם רופאים מומחים בנושאים הרלוונטים (ילדים, נשים משפחה).  השירות ניתן בכל ימי השנה ללא השתתפות עצמית.
 
מנוי ביקור רופא 24 שעות ביממה + שירותי מעבדה מהבית
השירות יינתן במשך כל שעות היום בבית המבוטח או בכל מקום ישוב אחר בו ימצא המבוטח, במוקדי לילה רפואיים וכולל פינוי באמבולנס חינם. השירות יינתן עם השתתפות עצמית של 25ש"ח בכל שעות היממה.
השירות כולל:
א.  מסירת אנמנזה רפואית מהמבוטח או מבני משפחתו.
ב.  בדיקה גופנית של המבוטח (לרבות שימוש במכשירים).
ג.   קביעת אבחנה רפואית.
ד.  קבלת תרופות ראשוניות (עפ"י שיקול דעתו של הרופא).
ה.  קבלת מרשם לתרופות (עפ"י שיקול דעתו של הרופא).
ו.    הפניה להמשך טיפול.
ז.   הפניה לחדר מיון בבית החולים (עפ"י שיקול דעתו של הרופא).
ח.  מתן תעודה רפואית.
ט.  פינוי חינם באמבולנס.
י.    השירות כולל בנוסף:
מרפאות מומחים ומוקדים רפואיים:
במסגרת שירותי ביקור רופא פרטי – 24 שעות ביממה, עומדים לרשות לקוחותינו 14 מוקדים רפואיים משני סוגים:
מרפאת מומחים:
–   המרפאות כוללות: רופא משפחה, רופא ילדים, אחות מוסמכת, טראומטולוג, צילומי רנטגן, 
    בדיקות מעבדה דם ושתן, תרופות, אינהלציה וא.ק.ג.
–   ההשתתפות העצמית לביקור: 20 ש"ח (שירותי רנטגן יינתנו בתוספת תשלום של 20 ש"ח).
–   לידיעתך, עבור ביקור במוקדים רפואיים של קופות החולים ישלם הלקוח 60 – 80 ש"ח.
–   רשת מרפאות המומחים פרוסה בערים: רמת גן, חיפה, באר-שבע, אשדוד, קריות, נהרייה, עכו וכרמיאל.
 
מוקדי לילה רפואיים:
-  המוקדים כוללים רופא משפחה.
–  רשת המוקדים פרוסה בערים: דימונה, ערד, אשקלון, נתיבות, קרית גת, נצרת.
–  ההשתתפות העצמית לביקור: 20 ש"ח.
שירותי מעבדה בבית – ייחודי לקבוצת מגדל:
השירות הנו חדשני ומאפשר ללקוח לבצע בדיקות מעבדה בביתו או במקום עבודתו, במקום ובזמן שנוחים לו.
השירות החדש חוסך זמן יקר של המתנה בתור בקופות החולים. השירות צפוי להקל על הורים לילדים חולים, קשישים כרוניים, לקוחות הסובלים ממגבלות תנועה, נשים הרות, וכמובן לקוחות המעדיפים לחסוך זמן רב בביצוע הבדיקות וההמתנה לתשובה.
–  בדיקות המעבדה כוללות בדיקות דם, בדיקות שתן, תרביות שונות, משטח גרון, אף, אוזן ועיניים.
–  הבדיקות מבוצעות בבית הלקוח או במקום עבודתו תוך הקפדה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים
   ושינוע מהיר של הבדיקות למעבדות ברחבי הארץ.
–  מוקד מיוחד מתאם את הבדיקה עם הלקוח במקום ובזמן שנוחים לו. המוקד פועל 24 שעות ביממה ובכל ימות השנה (למעט ערב יום כיפור).
–  תוצאות הבדיקות יועברו ישירות ללקוח בדואר או בפקס – עפ"י בקשתו.
–  ההשתתפות העצמית לביקור: 45 ש"ח.
 
כיסוי אמבולטורי:
סל שירותי רפואה שכיחים (בישראל בלבד)
בדיקות רפואיות אבחנתיות (CT,MRI) – עד 3,000 ₪ החזר לשנת ביטוח.
התייעצויות עם רופא מומחה - 2 התייעצויות בשנה עם רופאים מומחים, מנהלי מחלקה, 
סגני מנהלי מחלקה ,פרט להתייעצות עם רופא נשים בטיפולים שיגרתיים, רופא משפחה ורופא ילדים.
 
בדיקות לרפואה מונעת- למבוטחים מעל גיל 45 תבוצע אחת ל 3 שנים (לכל בדיקה),     
הבדיקה כוללת:   
בדיקת ממוגרפיה, פאפ סמיר, צפיפות עצם, בדיקת PSA , בדיקת לחץ תוך עייני, בדיקה לאבחון מניעה וטיפול במחלות עורקי הלב והמוח.
בדיקות סקר מנהלים- הבדיקה כוללת: בדיקת רופא מקיפה, בדיקות דם ומעבדה הכוללות ספירת דם,  אלקטרוליטים, תפקודי כבד וכליות, שומנים בדם (כולסטרול, טרגליצרידים), בדיקת לחץ דם, בדיקת גובה   ומשקל, בדיקת דם בצואה, בדיקת בלוטת הפרוסטאטה, בדיקת ראיה ושמיעה, לחץ תוך עיני, תפקודי ריאה, צילום חזה, בדיקת לב- א.ק.ג., בדיקת לב במאמץ ופענוח של קרדיולוג מומחה – ארגומטרי, שיחת סיכום עם רופא, קבלת דוח מודפס וממוחשב של הבדיקה.
בדיקות הריון-הנחה בבדיקות הריון לסקירת מערכות ראשונה, סקירת מערכות שנייה, בדיקת שקיפות עורפית, בדיקת מי שפיר.
הנחות בניתוח עיניים בלייזר לתיקון קוצר ראיה – הנחה של 1,000 ₪ לכל עין.             
הנחות בניתוחים קוסמטיים- הנחה של 1,500 ₪ בעת ביצוע ניתוח קוסמטי.
 
מזור 24:
כיסוי למקרה גילוי של 24 מחלות קשות ושכיחות
סכום ביטוח מרבי: 600,000 ₪
פיצוי חד פעמי במקרה של גילוי מחלה קשה
פרמיה משתנה כל 5 שנים
תקופת אכשרה: 90 יום
התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה בלבד.
 
 
ביטוח סיעודי
 
עלות של מטופל סיעודי בביתו יכול להגיע לעלויות של כ 9,000 ₪ בחודש.
עלות של מטופל סיעודי במוסד סיעודי יכול להגיע לעלויות של למעלה מ 12,000 ₪ בחודש.
 
האחריות הכספית נופלת על בני המשפחה – ע"פ חוק!!!
 
באפשרותך לקנות סכום ביטוח ע"פ יכולתך.
בכל רגע שתפסיק לשלם – הסכום שצברת ישמש אותך בביטוח סיעודי על סכום נמוך יותר.
למשל אחרי 15 שנה תצבור 50% מסכום הביטוח שעליו בוטחת.
 
בעת מצב סיעודי תקבל את התשלום ללא צורך בהוכחת קבלות!! כמה שביטחת כך תקבל!
 
ויביט-בניית אתרים