השקעות ותוכניות חיסכון

כמו כולם גם אתה מחפש אפיק חיסכון לעצמך – מה האפשרויות?
בנק: לאור הריבית הנמוכה של בנק ישראל התשואה היא אפסית!!
קרן נאמנות: ניהול קבוע של הרכב ההשקעה ללא שינוי, אין מעקב אחר מצב הקרן ע"פ מצב השוק ושינוי בהתאם, דמי ניהול של    כ 1.5%, עמלת רכישה עד 2%, דמי נאמן, דמי משמרת,עמלת הפצה ומה נשאר??
 
האלטרנטיבה :   תוכנית חיסכון בחברת מגדל:
  •         דמי ניהול מפרמיה – 2%
  •          דמי ניהול מהחיסכון המצטבר 1.25% להפקדות שוטפות.
  •          7 מסלולי השקעה – ללא תשלום מס על רווחי הון בעת מעבר בין מסלולים (רק בפדיון!!!)
  •        ניתן לשלב/ לעבור בין מסלולים ללא הגבלה.
  •        נזילות מלאה ע"פ החלטתך.
  •         ניתן להפקיד הפקדות חד פעמיות בכל עת.
  •        אין קנסות פדיון.
  •         ניתן להוסיף כיסוי שחרור(חברת הביטוח ממשיכה לשלם במקומך בעת אובדן כושר עבודה)
  •         ניתן לראות מהם הרווחים שלך בכל יום באתר האינטרנט דרך קוד כניסה אישי.
 
תנאים לפתיחה:   הפקדה חד פעמית או הפקדה שוטפת של מינימום 100 ₪ לחודש.
 
דוגמא למסלולים ותשואות (נומינאלי ברוטו לפני דמי ניהול) ליום 14.02.2012
שם מסלול
מצטבר 3 שנים
שנת 2012
עד 14.2.12
שנת 2011
שנת 2010
שנת 2009
שנת 2008
אג"ח ופיקדונות מינימום 80% (עד 10% מניות)
29.71%
1.49%
2.42%
9.72%
16.49%
2.6%
אג"ח ופקדונות מינימום 65% (עד 20% מניות)
32.58%
1.99%
0.29%
10.2%
21.2%
2.6%-
מט"ח מינימום 50%
 (עד 15% מניות)
25.96%
1.42%
7.13%
4.64%
15.98%
0.57%-
מסלול כללי 2 (עד 35% מניות)
36.86%
2.61%
1.43%-
10.45%
26.96%
9.4%-
מסלול כללי 3 (לפחות 35% מניות עד 65% מניות )
47.01%%
4.06%
7.4%-
12.57%
43.67%
21.8%-
מנייתי (לפחות 50% מניות)
61.04%
5.23%
11.87%-
13.64%
65.23%
31.2%-
אג"ח ופקדונות 100%
20.21%
0.75%
9.45%<
7.84%
6.39%
4.13%
 
ניתן לבדוק את המסלולים באתר של מגדל , מחשבון ;תשואות:    https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/lifeinsaving/investments/Pages/fundsInquery.aspx
 
חבל על הכסף שלך, צור קשר בהקדם
ויביט-בניית אתרים